Adresa:
Nitrianska 1134/66
958 01 Partizánske
Mobilné číslo:
+421917455117
http://www.skorna.sk
Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.
Ďalšie informácie:

 Zapísaný v registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro , vložka číslo: 23308/R

IČO :45 671 192
DIČ : 2023073657, IČ DPH: SK2023073657
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0035 1334 4953