Adresa:
Za riekou Nitrou 1498/9
958 01 Partizánske
Mobilné číslo:
+421917455117
http://www.skorna.sk
Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.
Ďalšie informácie:

 Zapísaný v registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro , vložka číslo: 23308/R

IČO :45 671 192
DIČ : 2023073657, IČ DPH: SK2023073657
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 4018141731/7500